องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย และความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
 
 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
 
 
   

Call Center โทร.0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
 
       
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น